Kapeliari Rania - "Purple sail"

Product Code: 145
Kapeliari Rania - "Purple sail"

Acrylic on canvas

ΕΡΓΟ
Artist Rania Kapeliari
Size 60X80cm
Art Description Acrylic on canvas
Processor
Description Contact us to let you know about the price. Papadaki Art Shop. Praxitelous 11 Athens. info@papadaki-art.gr. tel: 2103226617 Tue-Thu-Fri: 11:00 to 18:00 and Wed-Sat: 11:00 to 16:00

(+30) 210.3226617       Tue-Thur-Frid: 11:00 – 18:00 and Wed-Sat: 11:00 – 16:00

ΕΡΓΟ
Artist: Rania Kapeliari
Size: 60X80cm
Art Description: Acrylic on canvas
Processor
Description: Contact us to let you know about the price. Papadaki Art Shop. Praxitelous 11 Athens. info@papadaki-art.gr. tel: 2103226617 Tue-Thu-Fri: 11:00 to 18:00 and Wed-Sat: 11:00 to 16:00